Kontrola kvaliteta

Svakodnevno se u svakoj laboratoriji sprovodi rutinska kontrola kvaliteta korišćenjem kontrolnih materijala humanog porekla poznatih koncentracija i po potrebi blago kalibrišu uređaji. To biohemičar potvrđuje svojim faksimilom u svesci kontrole kvaliteta i ona se obavezno radi pre puštanja u rad uzoraka pacijenata.

U našim laboratorijama se kontrolišu svi domeni laboratorijske prakse: hematologija, koagulacija, biohemija, imunohemija, serologija.

Pored interne, Laboratorija Stari Šor je uključena i u program eksterne kontrole kvaliteta. Firma koja sprovodi program eksterne kontrole kvaliteta je Prevecal, koja posluje u sklopu firme Biosystems, Španija. Uzorci nepoznate koncentracije stižu nam jednom mesečno, mi ih analiziramo i šaljemo nazad na obradu. Biohemijska laboratorija Stari Šor je u programu eksterne kontrole od samog početka, od 2010. godine o čemu svedoče sertifikati izloženi u čekaonici centralne laboratorije u Sremskoj Mitrovici.