Usluge

Poštovani pacijenti, cene usluga nisu istaknute zbog toga što se svakom pacijentu pravi individualni popust shodno broju i vrsti analiza. Za dodatne informacije o ceni kontaktirajte željenu laboratoriju putem telefona ili elektronske pošte.

ALERGIJE

BIOHEMIJA

DIJABET

GENETIKA

HEMATOLOGIJA

HORMONI

KOAGULACIJA

SEROLOGIJA

TUMORSKI MARKERI