Akcije

Sremska Mitrovica

Hormoni štitaste žlezde (T3, T4, TSH ili fT3, fT4, TSH) svakim danom 1350 din, sredom SAMO 1100 din.

Glukoza, holesterol, trigliceridi svakim danom 450 din, petkom SAMO 150 din.

Opšti profil – kks, se, glukoza, lipidni status, urea, kreatinin, AST, ALT svaki dan SAMO 1000 din.

Prošireni profil – opšti + ALP, gGT, ukupni i direktni bilirubin, urin svaki dan SAMO 1500 din.

Netolerancija na hranu 350 namirnica svaki dan SAMO 2500 din.

Uz netoleranciju na hranu svaki pacijent dobija GRATIS jedan Opšti profil.


 

Ruma

Hormoni štitaste žlezde (T3, T4, TSH ili fT3, fT4, TSH) svakim danom SAMO 1100 din.

Glukoza, holesterol, trigliceridi svakim danom 450 din, četvrtkom SAMO 150 din.

Opšti profil – kks, se, glukoza, lipidni status, urea, kreatinin, AST, ALT svaki dan SAMO 1000 din.

Prošireni profil – opšti + ALP, gGT, ukupni i direktni bilirubin, urin svaki dan SAMO 1500 din.

Netolerancija na hranu 350 namirnica svaki dan SAMO 2500 din.

Uz netoleranciju na hranu svaki pacijent dobija GRATIS jedan Opšti profil.

Petkom 30% popusta na KOMPLETNU BIOHEMIJU.


 

Šabac

Sredom 25% popusta na celu biohemiju, tumorski markeri SAMO 800 din.

Hormoni štitaste žlezde (T3, T4, TSH ili fT3, fT4, TSH) svakim danom 1450 din, utorkom SAMO 1200 din.

Glukoza, holesterol, trigliceridi svakim danom 450 din, četvrtkom SAMO 150 din.

Opšti profil – kks, se, glukoza, lipidni status, urea, kreatinin, AST, ALT svaki dan SAMO 1000 din.

Prošireni profil – opšti + ALP, gGT, ukupni i direktni bilirubin, urin svaki dan SAMO 1500 din.

Netolerancija na hranu 350 namirnica svaki dan SAMO 2500 din.

Uz netoleranciju na hranu svaki pacijent dobija GRATIS jedan Opšti profil.

PSA svakim danom 800 din, četvrtkom SAMO 650 din.


 

Šid

Hormoni štitaste žlezde (T3, T4, TSH ili fT3, fT4, TSH) svakim danom 1500 din, sredom SAMO 1200 din.

Opšti profil – kks, se, glukoza, lipidni status, urea, kreatinin, AST, ALT svaki dan SAMO 1100 din.

Prošireni profil – opšti + ALP, gGT, ukupni i direktni bilirubin, urin svaki dan SAMO 1600 din.

Netolerancija na hranu 350 namirnica svaki dan SAMO 2500 din.

Uz netoleranciju na hranu svaki pacijent dobija GRATIS jedan Opšti profil.

Tumorski markeri svaki dan 1000 din, utorkom SAMO 800 din.

Četvrtkom 30% popusta na KOMPLETNU BIOHEMIJU.